Startside    
  
 

Vendepunkt

TV-serien Vendepunkt baserer seg på psykologisk forskning omkring kriser vi alle kan oppleve i løpet av livet. Programmene er bygd rundt mennesker som har opplevd kriser og sett på dem som vendepunkt i livet.

Vi møter mennesker midt i deres liv og hverdag. Krise og utvikling er to begrep som henger sammen, og seerne får innblikk i hvordan man kan komme seg styrket gjennom vanskelige perioder i livet. Slik veves psykologisk teori og det levde liv sammen, og gir oss et bedre grunnlag for å meste krisene, både i eget liv og hos våre medmennesker.

Serien er en samproduksjon mellom NRK og Univisjon.Produsert med støtte fra
Extra-midler fra Helse og Rehabilitering
gjennom Rådet for psykisk helse
Universitetet i Bergen
Norsk Psykologforening
Det psykologiske fakultet, UiB